Nowak Sławomir

Nowak Sławomir

Oceniło: 3 os.
Średnia z ocen: 60,33

Urodzony 11 grudnia 1974 roku. Polityk i politolog. Ukończył studia na kierunkach stosunków międzynarodowych oraz zarządzania. W przeszłości związany z Kongresem Liberalno-Demokratycznym oraz Unią Wolności. W latach 1998-2002 był szefem Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, młodzieżówki UW. Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji. W roku 2001 przystąpił do Platformy Obywatelskiej. W latach 2011-2013 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W 2014 r. w związku z oskarżeniem o składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych złożył rezygnację z mandatu poselskiego, która weszła w życie w styczniu 2015 źródło zdjęcia: naswiecie.pl

Wyślij nam swoją opinię:


Opinie:

Brak Opini

Moja ocena

Moja ogólna, subiektywna ocena tej osoby.

Wykształcenie, doświadczenie. Znajomość języków obcych.

Konsekwencja, zdecydowanie. Klasa. Mąż stanu ?

Zaangażowanie w sprawy publiczne. Ilość publikacji, interpelacji, aktywność.

Podgrzewa atmosferę, konfliktuje (0) czy jednoczy i łagodzi obyczaje (10) ?

WŁASNA KARIERA (0) czy DOBRO PUBLICZNE (10) ?

Uczciwość. Realne obietnice. Realizacja składanych deklaracji.

Skuteczność działania: Moja ocena dotychczasowych dokonań.

Autorytet. Charyzma. Ososbowość.

MANDAT. Moje poparcie dla działań tej osoby.


Zaloguj się aby poprzeć