Miller Leszek

Miller Leszek

Oceniło: 3 os.
Średnia z ocen: 44,33

Urodzony 3 lipca 1946 roku. W 1978 r. uzyskał tytuł magistra Nauk Politycznych. W młodości należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej, od 1969 r. działacz PZPR. Do 1989 r. był pracownikiem aparatu partyjnego PZPR, a w 1989 r. brał udział w obradach Okrągłego Stołu jako przedstawiciel strony rządowej. Był współzałożycielem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, pełnił funkcję posła w I, II, III, IV i VII kadencji Sejmu. Był Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej w rządach Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego. W 1997 r. pełnił funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych. W 1999 r. przyczynił się do połączenia lewicowych środowisk w jedną partię – Sojusz Lewicy Demokratycznej. W latach 2001-2004 był Prezesem Rady Ministrów, podczas rządów w 2003 r. podpisał Traktat Akcesyjny do Unii Europejskiej. W wyborach parlamentarnych w 2005 i 2007 r. nie został wpisany na listy wyborcze SLD. W 2011 r. uzyskał mandat poselski z listy SLD, po czym został szefem tej partii. W 2015 roku startował w wyborach parlamentarnych z ramienia Zjednoczonej Lewicy, jednak w wyniku nieprzekroczenia progu wyborczego wynoszącego dla Zjednoczonej Lewicy 8%, nie udało mu się zdobyć mandatu posła.

Wyślij nam swoją opinię:


Opinie:

Brak Opini

Moja ocena

Moja ogólna, subiektywna ocena tej osoby.

Wykształcenie, doświadczenie. Znajomość języków obcych.

Konsekwencja, zdecydowanie. Klasa. Mąż stanu ?

Zaangażowanie w sprawy publiczne. Ilość publikacji, interpelacji, aktywność.

Podgrzewa atmosferę, konfliktuje (0) czy jednoczy i łagodzi obyczaje (10) ?

WŁASNA KARIERA (0) czy DOBRO PUBLICZNE (10) ?

Uczciwość. Realne obietnice. Realizacja składanych deklaracji.

Skuteczność działania: Moja ocena dotychczasowych dokonań.

Autorytet. Charyzma. Ososbowość.

MANDAT. Moje poparcie dla działań tej osoby.


Zaloguj się aby poprzeć