Macierewicz Antoni

Macierewicz Antoni

Oceniło: 4 os.
Średnia z ocen: 87,5

Urodzony 3 sierpnia 1948 roku. Historyk, polityk i poseł. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zaangażował się w strajki studenckie w marcu 1968 r., za co był więziony od marca do sierpnia 1968 r. Był jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników opozycyjnej organizacji sprzeciwiającej się polityce władz komunistycznych. Był redaktorem pisma"Głos". W grudniu 1981 r. wchodził w skład komitetu strajkowego Stoczni Gdańskiej, przez co był internowany w czasie od grudnia 1981 r. do listopada 1982 r. W 1989 r. brał udział w tworzeniu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i pełnił w nim funkcję wiceprezesa. Był wybierany na posła I, III, IV, VI i VII kadencji Sejmu. W latach 1991-1992 był Ministrem Spraw Wewnętrznych. Od 1992 r. był członkiem takich partii jak Akcja Polska, Ruch dla Rzeczypospolitej, Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy oraz Liga Polskich Rodzin. W latach 2006-2007 był szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W 2012 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, a w 2013 r. został wiceprezesem tej partii. Obecnie publikuje artykuły na na łamach "Naszego Dziennika", "Gazety Polskiej" i Niezależnej Gazety Polskiej.

Wyślij nam swoją opinię:


Opinie:

Brak Opini

Moja ocena

Moja ogólna, subiektywna ocena tej osoby.

Wykształcenie, doświadczenie. Znajomość języków obcych.

Konsekwencja, zdecydowanie. Klasa. Mąż stanu ?

Zaangażowanie w sprawy publiczne. Ilość publikacji, interpelacji, aktywność.

Podgrzewa atmosferę, konfliktuje (0) czy jednoczy i łagodzi obyczaje (10) ?

WŁASNA KARIERA (0) czy DOBRO PUBLICZNE (10) ?

Uczciwość. Realne obietnice. Realizacja składanych deklaracji.

Skuteczność działania: Moja ocena dotychczasowych dokonań.

Autorytet. Charyzma. Ososbowość.

MANDAT. Moje poparcie dla działań tej osoby.


Zaloguj się aby poprzeć