Lewandowski Janusz

Lewandowski Janusz

Oceniło: 3 os.
Średnia z ocen: 22,67

Urodzony 13 czerwca 1951 roku. Polityk, europoseł i ekonomista. Doktor nauk ekonomicznych. Od 1980 r. związany z „Solidarnością”, był jej doradcą ekonomicznym. W 1988 r. brał udział w tworzeniu Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a w latach 1990-1991 był jego liderem. Wybierany był na posła na Sejm I, III i IV kadencji. W 1991 r. oraz w latach 1992-1993 p9ełnił funkcję Ministra Przekształceń Własnościowych. W 1994 r. stał się członkiem Unii Wolności, powstałej w wyniku połączenia Kongresu Liberalno-Demokratycznego z Unią Demokratyczną. W 2001 r. przystąpił do Platformy Obywatelskiej. W latach 2004-2010 oraz od 2014 r. jest eurodeputowanym do Parlamentu Europejskiego. Od lutego 2010 do lipca 2014 był Komisarzem ds. budżetu i programowania finansowego.

Wyślij nam swoją opinię:


Opinie:

Brak Opini

Moja ocena

Moja ogólna, subiektywna ocena tej osoby.

Wykształcenie, doświadczenie. Znajomość języków obcych.

Konsekwencja, zdecydowanie. Klasa. Mąż stanu ?

Zaangażowanie w sprawy publiczne. Ilość publikacji, interpelacji, aktywność.

Podgrzewa atmosferę, konfliktuje (0) czy jednoczy i łagodzi obyczaje (10) ?

WŁASNA KARIERA (0) czy DOBRO PUBLICZNE (10) ?

Uczciwość. Realne obietnice. Realizacja składanych deklaracji.

Skuteczność działania: Moja ocena dotychczasowych dokonań.

Autorytet. Charyzma. Ososbowość.

MANDAT. Moje poparcie dla działań tej osoby.


Zaloguj się aby poprzeć