Kaczyński Lech

Kaczyński Lech

Oceniło: 3 os.
Średnia z ocen: 95

Urodzony 18 czerwca 1949 roku, zmarł 10 kwietnia 2010 roku. Polityk i prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał stopień Doktora na Uniwersytecie Gdańskim. W 1981 r. został delegatem gdańskiego NSZZ „Solidarność” na I Zjazd Krajowy Delegatów związku. Był internowany od 13 grudnia 1981 r. do października 1982 r. We wrześniu 1988 r. brał udział w rozmowach opozycji demokratycznej z komunistami w Magdalence. Wybrany na Senatora I kadencji oraz posła na Sejm I i IV kadencji. W latach 1992-1995 był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Od 2000 r. przez rok pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego. W 2001 r. wraz z bratem stworzył Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2001-2003 był prezesem, a od 2006 r. prezesem honorowym tego ugrupowania. Od listopada 2002 r. do grudnia 2005 r. był prezydentem Warszawy. W 2005 r. wygrał wybory prezydenckie, zdobywając w II turze wyborów 54% głosów poparcia. W 2008 r. podczas wojny w Osetii Południowej udał się do Tbilisi, gdzie jako Prezydent RP udzielił poparcia prezydentowi Gruzji. Zginął tragicznie w Katastrofie Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

Wyślij nam swoją opinię:


Opinie:

Brak Opini

Moja ocena

Moja ogólna, subiektywna ocena tej osoby.

Wykształcenie, doświadczenie. Znajomość języków obcych.

Konsekwencja, zdecydowanie. Klasa. Mąż stanu ?

Zaangażowanie w sprawy publiczne. Ilość publikacji, interpelacji, aktywność.

Podgrzewa atmosferę, konfliktuje (0) czy jednoczy i łagodzi obyczaje (10) ?

WŁASNA KARIERA (0) czy DOBRO PUBLICZNE (10) ?

Uczciwość. Realne obietnice. Realizacja składanych deklaracji.

Skuteczność działania: Moja ocena dotychczasowych dokonań.

Autorytet. Charyzma. Ososbowość.

MANDAT. Moje poparcie dla działań tej osoby.


Zaloguj się aby poprzeć