Dorn Ludwik

Dorn Ludwik

Oceniło: 3 os.
Średnia z ocen: 30

Urodzony 5 czerwca 1954 roku. Polityk, poseł i publicysta. W 1978 r. ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W młodości zaangażowany w działalność antykomunistyczną, działał w Komitecie Obrony Robotników oraz NSZZ „Solidarność”. Kierował redakcjami podziemnymi „Głosu” i „Wiadomości”. Poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji. Związany ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym i Porozumieniem Centrum, w 2001 r. brał udział w tworzeniu Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005-2007 sprawował funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2007 r. byl Marszałkiem Sejmu. W listopadzie tego samego roku został zawieszony w prawach członka PiS z powodu sprzeciwiania się władzom partii, a w 2008 r. wykluczono go z tego ugrupowania. W 2010 r. ponownie nawiązał współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, a od 2011 r. związany jest z Solidarną Polską.

Wyślij nam swoją opinię:


Opinie:

Brak Opini

Moja ocena

Moja ogólna, subiektywna ocena tej osoby.

Wykształcenie, doświadczenie. Znajomość języków obcych.

Konsekwencja, zdecydowanie. Klasa. Mąż stanu ?

Zaangażowanie w sprawy publiczne. Ilość publikacji, interpelacji, aktywność.

Podgrzewa atmosferę, konfliktuje (0) czy jednoczy i łagodzi obyczaje (10) ?

WŁASNA KARIERA (0) czy DOBRO PUBLICZNE (10) ?

Uczciwość. Realne obietnice. Realizacja składanych deklaracji.

Skuteczność działania: Moja ocena dotychczasowych dokonań.

Autorytet. Charyzma. Ososbowość.

MANDAT. Moje poparcie dla działań tej osoby.


Zaloguj się aby poprzeć