Strona DEMOK.pl  działa obecnie jako wersja testowa ("BETA") i nie jest oficjalnie otwarta.
Poszukujemy specjalistów z różnych dziedzin do współpracy przy tworzeniu ankiet, petycji, raportów i rozwijania treści zamieszczanych w DEMOK-u. Tworzymy zespół redakcyjny. Zapraszamy dziennikarzy, doktorantów... i profesorów, w ogóle ... ludzi dobrej woli :-)Inicjatorem Portalu Demokracji Bezpośredniej jest
zespół Fundacji Demokracji Bezpośredniej ( KRS 400498 ),
czyli osoby związane zawodowo z polskim Internetem i Ekonomią.

Portal ani fundacja nie są powiązane z żadną partią lub opcją polityczną.

Krótka audycja o DEMOK.pl  w  Radiu Wnet    Posłuchaj


PolStart.pl

Fundacja DEMOK prowadzi również serwis crowdfundingowy www.PolStart.pl, gdzie prowadzimy zbiórki na realizację ciekawych projektów społecznych. Zapraszamy, Redakcja(@)demok.pl