03 Sierpień

Żródła finansowania partii politycznych ?

Żródła finansowania partii politycznych ?

Jedną z części składowych finansowania działalności partii politycznych są subwencje pochodzące z budżetu państwa. Otrzymanie subwencji z budżetu przyznawane jest pod pewnymi warunkami. Po pierwsze partia musi uzyskać w wyborach do Sejmu co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów w skali kraju bądź 6% ważnie oddanych głosów w skali  kraju jeżeli kandyduje w koalicji. Oznacza to, że nie każda nowa partia polityczna jest od momentu powstania wspierana subwencją. Wysokość subwencji określana jest proporcjonalnie w stosunku do liczby...

Oddano głosów: 11 Szczegóły
16 Maj

Wybory Prezydenckie 2015 - pierwsza tura

Wybory Prezydenckie 2015 - pierwsza tura

Ta ankieta ma służyć porównaniu wyników zebranych wśród społeczności użytkowników DEMOK-a z oficjalnymi wynikami wyborów prezydenckich w maju 2015. Celem nie jest sprawdzanie, czy w wyborach poprawnie policzono głosy, lecz raczej próba porównania, na ile społeczność użytkowników portalu różni się od "średniej krajowej" wyborców znanej z oficjalnych wyników wyborów 2015. KOLEJNOSC NAZWISK JAK NA ORYGINALNEJ KARCIE DO GLOSOWANIA Z PIERWSZEJ TURY

Oddano głosów: 8 Szczegóły
26 Pażdziernik

Wybory Parlamentarne 2015 - na którą partię głosowałeś(aś) ?

Wybory Parlamentarne 2015  -  na którą partię głosowałeś(aś) ?

Wybory Parlamentarne 2015 - na którą partię głosowałeś(aś) ?Mimo, że wybory już za nami, ta ankieta ma spory sens  -  dzięki niej wszyscy będziemy wiedzieli, jakie były preferencje osób odwiedzających DEMOK.pl, czyli coś o nas samych, jako społeczności użytkowników DEMOK.pl.Oczywiście zależy nam na tym, aby były wśród nas osoby reprezentujące wszystkie opcje polityczne. ZAPRASZAMY !

Oddano głosów: 15 Szczegóły
11 Marzec

UKRAINA - czy i jak Polska powinna angażować się w sprawy swojego sąsiada ?

UKRAINA  -  czy i jak Polska powinna angażować się w sprawy swojego sąsiada ?

UKRAINA  -  czy i w jaki sposób należy jej pomagać ?

Oddano głosów: 7 Szczegóły
30 Listopad

System Prezydencki dla Polski

System Prezydencki dla Polski

Oto najważniejsze funkcje jakie pełni prezydent oraz prawa jakie mu przysługują w systemie parlamentarnym, który obowiązuje obecnie w naszym kraju:Pełni funkcję reprezentacyjną podczas wyjazdów zagranicznych, a także przyjmuje głowy Państw.Mianuje wybranego przez większość parlamentarną premiera oraz ministrów.Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jednak wszelkie działania może podjąć tylko na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.Ma możliwość rozwiązania Sejmu, kiedy ten w trzecim kroku nie powoła Rady...

Oddano głosów: 12 Szczegóły
24 Marzec

Stypendia na dzieci.

Stypendia na dzieci.

Celem tej ankiety jest zebranie opinii i wsparcia dla instytucji "stypendiów na dzieci".W pewnym wieku każda kobieta pragnie je mieć. Jest to naturalne, oczywiste i jednocześnie... korzystne ekonomicznie dla reszty społeczeństwa oraz państwa, któremu przybywa obywateli oraz podatków. Rodzenie i wychowywanie dzieci ogranicza jednak bardzo możliwości zawodowe, zarobkowe i ogólną swobodę życiową praktycznie każdej kobiety. Tak to już jest. Macierzyństwo czyni ją osobą uzależnioną od partnera, męża, ojca, reszty rodziny. Jeszcze przed kilkudziesięciu laty i przez...

Oddano głosów: 10 Szczegóły
05 Sierpień

Strategie energetyczne - która koncepcja jest słuszna ?

Strategie energetyczne    -   która koncepcja jest słuszna ?

Współczesny świat jest uzależniony od dostaw energii elektrycznej. Każdy kraj powinien zabiegać o własne bezpieczeństwo energetyczne. Możliwość wytwarzania energii elektrycznej jest w znacznej mierze uwarunkowana posiadanymi zasobami które da się przekształcić w energię. Polska energetyka jest oparta na węglu, jednak ilość produkowanej z niego energii nie jest wystarczająca w stosunku do naszych potrzeb stąd istnieje konieczność rozwoju innych źródeł pozyskiwania energii. Możliwe jest jednak także finansowanie technologii pozyskiwania innych źródeł energii...

Oddano głosów: 12 Szczegóły
03 Sierpień

Prawo do posiadania broni ?

Prawo do posiadania broni ?

Polskie przepisy dające możliwość uzyskania pozwolenia na broń należą do najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Praktyka organów policji w zakresie wydawania pozwoleń sprawia, iż w środowiskach osób używających broni palnej dominuje pogląd o niezwykle trudnym dostępie do legalnego posiadania broni w Polsce oraz o bardzo skomplikowanych procedurach uzyskiwania zezwolenia. Opinie te w pewien sposób potwierdzają statystyki publikowane przez Komendę Główną Policji, wedle których od roku 1998 odnotowywany jest systematyczny spadek liczby pozwoleń na...

Oddano głosów: 22 Szczegóły
12 Wrzesień

Pomoc dla kredytobiorców "frankowych" ?

Pomoc dla kredytobiorców

Czy i w jaki sposób pomagać ludziom, którzy ugrzęzli w kredytach frankowych ? Czy banki powinny wziąć na siebie cześć odpowiedzialności za zaistniałą sytuację ?

Oddano głosów: 13 Szczegóły
03 Sierpień

Optymalna polityka obronna dla Polski:

Optymalna polityka obronna dla Polski:

Toczący się od 6 kwietnia 2014 roku konflikt na wschodniej Ukrainie uświadomił społeczeństwu, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej możliwa jest eskalacja konfliktu regionalnego. Sytuacja ta zmusza do dyskusji na temat polskiej polityki obronnej. W 1939 roku siły marynarki wojennej Polski zostały uzupełnione o 4 duże oceaniczne łodzie podwodne typu „Orzeł”, a nieco wcześniej o niszczyciele zdolne operować na wodach całego świata. Można zadać pytanie: po co? Ich koszt wynosił mniej więcej tyle ile wynosiłby koszt zakupu lub wyprodukowania około 8 tys (!) sztuk...

Oddano głosów: 9 Szczegóły