30 Listopad

System Prezydencki dla Polski

System Prezydencki dla Polski

Oto najważniejsze funkcje jakie pełni prezydent oraz prawa jakie mu przysługują w systemie parlamentarnym, który obowiązuje obecnie w naszym kraju:Pełni funkcję reprezentacyjną podczas wyjazdów zagranicznych, a także przyjmuje głowy Państw.Mianuje wybranego przez większość parlamentarną premiera oraz ministrów.Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jednak wszelkie działania może podjąć tylko na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.Ma możliwość rozwiązania Sejmu, kiedy ten w trzecim kroku nie powoła Rady...

Oddano głosów: 13 Szczegóły
26 Pażdziernik

Wybory Parlamentarne 2015 - na którą partię głosowałeś(aś) ?

Wybory Parlamentarne 2015  -  na którą partię głosowałeś(aś) ?

Wybory Parlamentarne 2015 - na którą partię głosowałeś(aś) ?Mimo, że wybory już za nami, ta ankieta ma spory sens  -  dzięki niej wszyscy będziemy wiedzieli, jakie były preferencje osób odwiedzających DEMOK.pl, czyli coś o nas samych, jako społeczności użytkowników DEMOK.pl.Oczywiście zależy nam na tym, aby były wśród nas osoby reprezentujące wszystkie opcje polityczne. ZAPRASZAMY !

Oddano głosów: 15 Szczegóły
12 Wrzesień

Pomoc dla kredytobiorców "frankowych" ?

Pomoc dla kredytobiorców

Czy i w jaki sposób pomagać ludziom, którzy ugrzęzli w kredytach frankowych ? Czy banki powinny wziąć na siebie cześć odpowiedzialności za zaistniałą sytuację ?

Oddano głosów: 13 Szczegóły
05 Sierpień

Strategie energetyczne - która koncepcja jest słuszna ?

Strategie energetyczne    -   która koncepcja jest słuszna ?

Współczesny świat jest uzależniony od dostaw energii elektrycznej. Każdy kraj powinien zabiegać o własne bezpieczeństwo energetyczne. Możliwość wytwarzania energii elektrycznej jest w znacznej mierze uwarunkowana posiadanymi zasobami które da się przekształcić w energię. Polska energetyka jest oparta na węglu, jednak ilość produkowanej z niego energii nie jest wystarczająca w stosunku do naszych potrzeb stąd istnieje konieczność rozwoju innych źródeł pozyskiwania energii. Możliwe jest jednak także finansowanie technologii pozyskiwania innych źródeł energii...

Oddano głosów: 12 Szczegóły
03 Sierpień

Prawo do posiadania broni ?

Prawo do posiadania broni ?

Polskie przepisy dające możliwość uzyskania pozwolenia na broń należą do najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Praktyka organów policji w zakresie wydawania pozwoleń sprawia, iż w środowiskach osób używających broni palnej dominuje pogląd o niezwykle trudnym dostępie do legalnego posiadania broni w Polsce oraz o bardzo skomplikowanych procedurach uzyskiwania zezwolenia. Opinie te w pewien sposób potwierdzają statystyki publikowane przez Komendę Główną Policji, wedle których od roku 1998 odnotowywany jest systematyczny spadek liczby pozwoleń na...

Oddano głosów: 22 Szczegóły
03 Sierpień

Optymalna polityka obronna dla Polski:

Optymalna polityka obronna dla Polski:

Toczący się od 6 kwietnia 2014 roku konflikt na wschodniej Ukrainie uświadomił społeczeństwu, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej możliwa jest eskalacja konfliktu regionalnego. Sytuacja ta zmusza do dyskusji na temat polskiej polityki obronnej. W 1939 roku siły marynarki wojennej Polski zostały uzupełnione o 4 duże oceaniczne łodzie podwodne typu „Orzeł”, a nieco wcześniej o niszczyciele zdolne operować na wodach całego świata. Można zadać pytanie: po co? Ich koszt wynosił mniej więcej tyle ile wynosiłby koszt zakupu lub wyprodukowania około 8 tys (!) sztuk...

Oddano głosów: 9 Szczegóły
03 Sierpień

Żródła finansowania partii politycznych ?

Żródła finansowania partii politycznych ?

Jedną z części składowych finansowania działalności partii politycznych są subwencje pochodzące z budżetu państwa. Otrzymanie subwencji z budżetu przyznawane jest pod pewnymi warunkami. Po pierwsze partia musi uzyskać w wyborach do Sejmu co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów w skali kraju bądź 6% ważnie oddanych głosów w skali  kraju jeżeli kandyduje w koalicji. Oznacza to, że nie każda nowa partia polityczna jest od momentu powstania wspierana subwencją. Wysokość subwencji określana jest proporcjonalnie w stosunku do liczby...

Oddano głosów: 11 Szczegóły
02 Sierpień

Czy Polska powinna przywrócić karę śmierci?

Czy Polska powinna przywrócić karę śmierci?

    Kara śmierci istniała przez prawie cały okres istnienia państwa polskiego. Karano na przykład ludzi działających na niekorzyść Polskiej racji stanu, ludzi o odmiennym wyznaniu oraz urzędników działających na niekorzyść obywateli. Prawo było surowe, jednak pozwalało ograniczyć samowolę ludzi działających przeciwko obywatelom.     Jednak decyzja o zniesieniu najwyższego wymiaru kary nie pojawiła się w Polsce nagle i znikąd. Jest ona efektem długoletnich doświadczeń związanych z ewolucją prawodawstwa oraz więziennictwa. Z powodu braku więzień, w...

Oddano głosów: 9 Szczegóły
02 Sierpień

Czy powinniśmy wprowadzić małżeństwa jednopłciowe?

Czy powinniśmy wprowadzić małżeństwa jednopłciowe?

Związki jednopłciowe są obecnie zalegalizowane w ponad 20 krajach na całym świecie. W Polsce są one obecnie zakazane, a sama konstytucja reguluje tę sprawę w artykule 18, który brzmi: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Temat ten jest jednak cały czas obecny w debacie publicznej. Środowiska LGBT zarzucają Polsce ksenofobię i zacofanie, a zwolennicy tradycyjnego modelu rodziny są raczej niechętni zmianom na tej płaszczyźnie.

Oddano głosów: 13 Szczegóły
02 Sierpień

Czy Polska powinna zmienić ordynację w wyborach do Sejmu?

Czy Polska powinna zmienić ordynację w wyborach do Sejmu?

Wyróżnia się dwa główne modele ordynacji: ordynację proporcjonalną oraz większościową. Różnią się one liczbą osób wybieranych z okręgów wyborczych. W wyborach do Senatu RP mamy do czynienia z ordynacją większościową. Oznacza to, że kraj podzielony jest na 100 okręgów wyborczych i z każdego z nich wybiera się jednego senatora. W wyborach do Sejmu RP stosujemy natomiast system proporcjonalny. Kraj podzielony jest na 41 okręgów wyborczych, a z każdego z nich wybiera się od 7 do 20 posłów, w zależności od liczby mieszkańców...

Oddano głosów: 5 Szczegóły