30 Listopad

System Prezydencki dla Polski

System Prezydencki dla Polski

Oto najważniejsze funkcje jakie pełni prezydent oraz prawa jakie mu przysługują w systemie parlamentarnym, który obowiązuje obecnie w naszym kraju:Pełni funkcję reprezentacyjną podczas wyjazdów zagranicznych, a także przyjmuje głowy Państw.Mianuje wybranego przez większość parlamentarną premiera oraz ministrów.Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jednak wszelkie działania może podjąć tylko na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.Ma możliwość rozwiązania Sejmu, kiedy ten w trzecim kroku nie powoła Rady...

Oddano głosów: 13 Szczegóły
26 Pażdziernik

Wybory Parlamentarne 2015 - na którą partię głosowałeś(aś) ?

Wybory Parlamentarne 2015  -  na którą partię głosowałeś(aś) ?

Wybory Parlamentarne 2015 - na którą partię głosowałeś(aś) ?Mimo, że wybory już za nami, ta ankieta ma spory sens  -  dzięki niej wszyscy będziemy wiedzieli, jakie były preferencje osób odwiedzających DEMOK.pl, czyli coś o nas samych, jako społeczności użytkowników DEMOK.pl.Oczywiście zależy nam na tym, aby były wśród nas osoby reprezentujące wszystkie opcje polityczne. ZAPRASZAMY !

Oddano głosów: 15 Szczegóły
02 Sierpień

Czy Polska powinna zmienić ordynację w wyborach do Sejmu?

Czy Polska powinna zmienić ordynację w wyborach do Sejmu?

Wyróżnia się dwa główne modele ordynacji: ordynację proporcjonalną oraz większościową. Różnią się one liczbą osób wybieranych z okręgów wyborczych. W wyborach do Senatu RP mamy do czynienia z ordynacją większościową. Oznacza to, że kraj podzielony jest na 100 okręgów wyborczych i z każdego z nich wybiera się jednego senatora. W wyborach do Sejmu RP stosujemy natomiast system proporcjonalny. Kraj podzielony jest na 41 okręgów wyborczych, a z każdego z nich wybiera się od 7 do 20 posłów, w zależności od liczby mieszkańców...

Oddano głosów: 5 Szczegóły
16 Maj

Wybory Prezydenckie 2015 - pierwsza tura

Wybory Prezydenckie 2015 - pierwsza tura

Ta ankieta ma służyć porównaniu wyników zebranych wśród społeczności użytkowników DEMOK-a z oficjalnymi wynikami wyborów prezydenckich w maju 2015. Celem nie jest sprawdzanie, czy w wyborach poprawnie policzono głosy, lecz raczej próba porównania, na ile społeczność użytkowników portalu różni się od "średniej krajowej" wyborców znanej z oficjalnych wyników wyborów 2015. KOLEJNOSC NAZWISK JAK NA ORYGINALNEJ KARCIE DO GLOSOWANIA Z PIERWSZEJ TURY

Oddano głosów: 8 Szczegóły
11 Marzec

UKRAINA - czy i jak Polska powinna angażować się w sprawy swojego sąsiada ?

UKRAINA  -  czy i jak Polska powinna angażować się w sprawy swojego sąsiada ?

UKRAINA  -  czy i w jaki sposób należy jej pomagać ?

Oddano głosów: 7 Szczegóły