Demokracja codzienna:

Demokracja codzienna: głosuj nie raz na 4 lata, ale tak często, jak chcesz - głosuj w naszym portalu na najlepsze rozwiązania powszechnie znanych problemów. Na DEMOK.pl możesz nawet codziennie oceniać działania posłów i polityków.

Zapraszamy do brania udziału w ankietach, do podpisywania petycji i zgłaszania propozycji tematów do głosowania. Wszelkie pomysły i uwagi mile widziane.

Vox populi vox dei est.

Więcej

Zostań wirtualnym posłem:

Jeśli masz znajomych lub krewnych, którzy nie interesują się polityką i sprawami publicznymi, zaproś ich, aby mimo to, założyli sobie konta i przekazali Ci swoje prawo głosu. W ten sposób zostaniesz ich posłem. Sam też możesz przekazać prawo głosu, jeśli nie czujesz się kompetentny w jakiejś sprawie. Prawo to może wrócić do Ciebie kiedy tylko zechcesz.

Zapraszamy do wspólnej zabawy w demokrację !

Więcej

Konto użytkownika...

Przyjęliśmy zasadę, że za każdym głosem powinien stać prawdziwy człowiek i jednocześnie każdy powinien mieć prawo do jednego głosu. Dlatego, aby brać udział w ankietach, należy wcześniej założyć konto użytkownika.
Głosowania są poufne a profile użytkowników tajne, chyba, że właściciel konta zdecyduje się prowadzić "profil publiczny", który służy do otwartego publikowania swoich poglądów i być może pozyskiwania zwolenników, którzy przekażą nam swoje głosy.

Więcej

Zapraszamy do głosowania:


30 Listopad

System Prezydencki dla Polski

System Prezydencki dla Polski

Oto najważniejsze funkcje jakie pełni prezydent oraz prawa jakie mu przysługują w systemie parlamentarnym, który obowiązuje obecnie w naszym kraju:Pełni funkcję reprezentacyjną podczas wyjazdów zagranicznych, a także przyjmuje głowy Państw.Mianuje wybranego przez większość parlamentarną premiera oraz ministrów.Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jednak wszelkie działania może podjąć tylko na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.Ma możliwość rozwiązania Sejmu, kiedy ten w trzecim kroku nie powoła Rady...

Oddano głosów: 13 Szczegóły
29 Lipiec

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

Nie da się jednoznacznie określić skutków przystąpienia Polski do strefy euro, a eksperci jak i naród są w tej sprawie podzieleni. Jedno jest pewne – decyzja o przyjęciu tej waluty lub pozostaniu przy walucie rodzimej ma wpływ na rozwój ekonomiczny Polski oraz naszą sytuację polityczną na arenie międzynarodowej. Przyjmując nową walutę tracimy część suwerenności na rzecz większej stabilności kraju. Stając się częścią unii walutowej, uzyskujemy nowe możliwości i prawa, jednak musimy też być przygotowani na obecne jak i potencjalne problemy, z którymi...

Oddano głosów: 11 Szczegóły
05 Sierpień

Strategie energetyczne - która koncepcja jest słuszna ?

Strategie energetyczne    -   która koncepcja jest słuszna ?

Współczesny świat jest uzależniony od dostaw energii elektrycznej. Każdy kraj powinien zabiegać o własne bezpieczeństwo energetyczne. Możliwość wytwarzania energii elektrycznej jest w znacznej mierze uwarunkowana posiadanymi zasobami które da się przekształcić w energię. Polska energetyka jest oparta na węglu, jednak ilość produkowanej z niego energii nie jest wystarczająca w stosunku do naszych potrzeb stąd istnieje konieczność rozwoju innych źródeł pozyskiwania energii. Możliwe jest jednak także finansowanie technologii pozyskiwania innych źródeł energii...

Oddano głosów: 12 Szczegóły
03 Sierpień

Żródła finansowania partii politycznych ?

Żródła finansowania partii politycznych ?

Jedną z części składowych finansowania działalności partii politycznych są subwencje pochodzące z budżetu państwa. Otrzymanie subwencji z budżetu przyznawane jest pod pewnymi warunkami. Po pierwsze partia musi uzyskać w wyborach do Sejmu co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów w skali kraju bądź 6% ważnie oddanych głosów w skali  kraju jeżeli kandyduje w koalicji. Oznacza to, że nie każda nowa partia polityczna jest od momentu powstania wspierana subwencją. Wysokość subwencji określana jest proporcjonalnie w stosunku do liczby...

Oddano głosów: 11 Szczegóły
03 Sierpień

Optymalna polityka obronna dla Polski:

Optymalna polityka obronna dla Polski:

Toczący się od 6 kwietnia 2014 roku konflikt na wschodniej Ukrainie uświadomił społeczeństwu, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej możliwa jest eskalacja konfliktu regionalnego. Sytuacja ta zmusza do dyskusji na temat polskiej polityki obronnej. W 1939 roku siły marynarki wojennej Polski zostały uzupełnione o 4 duże oceaniczne łodzie podwodne typu „Orzeł”, a nieco wcześniej o niszczyciele zdolne operować na wodach całego świata. Można zadać pytanie: po co? Ich koszt wynosił mniej więcej tyle ile wynosiłby koszt zakupu lub wyprodukowania około 8 tys (!) sztuk...

Oddano głosów: 9 Szczegóły
03 Sierpień

Prawo do posiadania broni ?

Prawo do posiadania broni ?

Polskie przepisy dające możliwość uzyskania pozwolenia na broń należą do najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Praktyka organów policji w zakresie wydawania pozwoleń sprawia, iż w środowiskach osób używających broni palnej dominuje pogląd o niezwykle trudnym dostępie do legalnego posiadania broni w Polsce oraz o bardzo skomplikowanych procedurach uzyskiwania zezwolenia. Opinie te w pewien sposób potwierdzają statystyki publikowane przez Komendę Główną Policji, wedle których od roku 1998 odnotowywany jest systematyczny spadek liczby pozwoleń na...

Oddano głosów: 22 Szczegóły
12 Wrzesień

Pomoc dla kredytobiorców "frankowych" ?

Pomoc dla kredytobiorców

Czy i w jaki sposób pomagać ludziom, którzy ugrzęzli w kredytach frankowych ? Czy banki powinny wziąć na siebie cześć odpowiedzialności za zaistniałą sytuację ?

Oddano głosów: 13 Szczegóły
24 Marzec

Stypendia na dzieci.

Stypendia na dzieci.

Celem tej ankiety jest zebranie opinii i wsparcia dla instytucji "stypendiów na dzieci".W pewnym wieku każda kobieta pragnie je mieć. Jest to naturalne, oczywiste i jednocześnie... korzystne ekonomicznie dla reszty społeczeństwa oraz państwa, któremu przybywa obywateli oraz podatków. Rodzenie i wychowywanie dzieci ogranicza jednak bardzo możliwości zawodowe, zarobkowe i ogólną swobodę życiową praktycznie każdej kobiety. Tak to już jest. Macierzyństwo czyni ją osobą uzależnioną od partnera, męża, ojca, reszty rodziny. Jeszcze przed kilkudziesięciu laty i przez...

Oddano głosów: 10 Szczegóły
11 Marzec

Obrona kraju - poszedłbyś na front czy ewakuował się z rodziną na zachód kraju ?

Obrona kraju  -  poszedłbyś na front czy ewakuował się z rodziną na zachód kraju ?

Obrona kraju  -  czy poszedłbyś na front ?Załóżmy, że Rosja szybkim uderzeniem zajmuje Charków, Kijów, Lwów. Białoruś jest podporządkowa. Na południowym wschodzie jej armia dochodzi praktycznie do granicy Polski. Na północy dochodzi do aneksji republik bałtyckich, mimo iż są członkami UR oraz NATO. Być może, że dochodzi również do ograniczonego ataku jądrowego na średniej wielkości polskie miasto - w ramach zastraszania - np. Bydgoszcz, gdzie jest ośrodek łączności NATO albo dowolną dużą elektrownię w środkowej lub wschodniej...

Oddano głosów: 10 Szczegóły
08 Kwiecień

Jak oceniasz wysokość podatków w Polsce ?

Jak oceniasz wysokość podatków w Polsce ?

Pozwólcie, że zacytuję mojego ulubionego prof. Gwiazdowskiego: Chłop pańszczyźniany pracował więc dla pana feudalnego na początku XVI wieku 52 dni w roku, a później 104 dni. I to był feudalny wyzysk. My na początku XXI wieku pracujemy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 164 dni. I to jest sprawiedliwość społeczna."Która z opinii odzwierciedla Twoje poglądy ?

Oddano głosów: 17 Szczegóły

Petycje - udziel swojego poparcia:

09 Sierpień

Rozliczyć wszystkie dzikie reprywatyzacje w Warszawie

Rozliczyć wszystkie dzikie reprywatyzacje w Warszawie Ustawa blokująca dzikie reprywatyzacje cofnięta do Trybunału Konstytucyjnego z powodu niezgodności z Konstytucją ?...   Ciekawe, ile przejęć dawnych majątków uda się jeszcze przeprowadzić zanim będzie poprawione prawo ?  Zagłosuj za wstecznym rozliczeniem i zweryfikowaniem wszystkich naciąganych "reprywatyzacji" !
27 Styczeń

Pałac Kultury - zamiast symbolu rosyjskiej dominacji, stwórzmy całoroczny "Central Park"

Pałac Kultury  -  zamiast symbolu rosyjskiej dominacji, stwórzmy całoroczny Na przełomie XIX i XX wieku, na pustym dziś placu przed Grobem Nieznanego Żołnierza, czyli pomiędzy współczesnym hotelem Victoria a budynkiem Teatru Wielkiego rosjanie wybubowali ogromną cerkiew - sobór św. Aleksandra Newskiego. Link:https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_%C5%9Bw._Aleksandra_Newskiego_w_WarszawieOczywiście nie chodziło tu o względy religijne, lecz o podreslenie rosyjskiej dominacji w Warszawie, znajdującej się wtedy (aż do I wojny światowej) na terenie "zaboru rosyjskiego", czyli pod okupacją. W latach 1924-1926 cerkiew tę rozebrano, podobnie jak wiele...