Pytanie - treść ankiety:

Żródła finansowania partii politycznych ?


Jedną z części składowych finansowania działalności partii politycznych są subwencje pochodzące z budżetu państwa. Otrzymanie subwencji z budżetu przyznawane jest pod pewnymi warunkami. Po pierwsze partia musi uzyskać w wyborach do Sejmu co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów w skali kraju bądź 6% ważnie oddanych głosów w skali  kraju jeżeli kandyduje w koalicji. Oznacza to, że nie każda nowa partia polityczna jest od momentu powstania wspierana subwencją. Wysokość subwencji określana jest proporcjonalnie w stosunku do liczby oddanych na daną partię głosów. W ustawie budżetowej na partie polityczne zarezerwowano 54,6 mln złotych rocznie.

Załączniki:
Wikipedia
Jak wygląda finansowanie partii politycznych w praktyce? (2013)

Więcej na
ten temat

 
Analiza Wyników

Liczba głosujących:
9

Propozycje do wyboru:

Jestem zwolennikiem dalszego finansowania partii politycznych z budżetu państwa

Finansowanie partii z budżetu ogranicza możliwości korupcji i zmniejsza naciski grup lobbystycznych na partie polityczne.
Finansowanie z budżetu daje partiom możność planowania działalności. Alternatywą dla finansowania partii z podatków jest uzależnienie ich od wielkiego biznesu i dużego prywatnego kapitału, co może mieć negatywne skutki dla demokracji.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Jestem przeciwnikiem dalszego finansowania partii politycznych z budżetu państwa

W przeważającej większości obywatele nie życzą sobie by ich środki zasilały konta partii. System dotowania partii z budżetu sprawia, że w momencie powstania nowej partii, już na starcie stoi ona na gorszej pozycji niż partie które otrzymują subwencje. Biorąc pod uwagę bardzo często zatwierdzany budżet z deficytem pobieranie pieniędzy publicznych na działalność partii wydaje się czymś niestosownym.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Jestem za reorganizacją sposobu finansowania partii politycznych

Większość partii dużych krajów Unii Europejskiej dysponuje zapleczem w postaci specjalnych fundacji i to właśnie te fundacje są dysponentami subwencji otrzymywanych z budżetu. Opłaca się finansować je z budżetu ponieważ znacząco wypływają na podniesienie merytorycznej jakości polityki w tych krajach. Najpierw jednak potrzeba stworzyć takie fundacje, a ich finansowanie powinno być niższe niż środki przeznaczane obecnie na finansowanie partii politycznych. Finansowanie partii pozostawmy ofiarności członków i sympatyków.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl


Zaloguj się aby oddać głos