Pytanie - treść ankiety:

Prawo do posiadania broni ?


Polskie przepisy dające możliwość uzyskania pozwolenia na broń należą do najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Praktyka organów policji w zakresie wydawania pozwoleń sprawia, iż w środowiskach osób używających broni palnej dominuje pogląd o niezwykle trudnym dostępie do legalnego posiadania broni w Polsce oraz o bardzo skomplikowanych procedurach uzyskiwania zezwolenia. Opinie te w pewien sposób potwierdzają statystyki publikowane przez Komendę Główną Policji, wedle których od roku 1998 odnotowywany jest systematyczny spadek liczby pozwoleń na broń. W ostatnich latach jednak coraz częściej odnotowuje się głosy i apele ze strony rozmaitych środowisk o dokonanie pewnej liberalizacji ustawy o broni i amunicji ułatwiającej dostęp do broni w Polsce. Posiadanie broni palnej w Stanach Zjednoczonych które uchodzą za kraj posiadający najbardziej liberalne przepisy w tym względzie uwarunkowane jest od konkretnego stanu. W mieście Aurora na przedmieściach Denver w którym doszło do masakry w kinie, nie jest wymagane pozwolenie na broń ani jej rejestracja. Broń może nabyć mieszkaniec stanu po okazaniu dowodu tożsamości. Sprawdzana jest jedynie jego przeszłość kryminalna. Sprzedawca ma obowiązek prowadzenia bazy danych nabywców broni do której dostęp ma policja. Dla porównania w stanie Nowy Jork, w którym obowiązują najsurowsze przepisy odnoszące się do posiadania broni wymagane jest uzyskanie pozwolenia i rejestracja broni krótkiej. Najbardziej liberalne przepisy dotyczące posiadania broni posiadają Floryda, Alaska, Arizona, Teksas i Kolorado. Statystyki policyjne wskazują, że liczba popełnionych przestępstw z bronią na 100 000 mieszkańców nie jest większa tam gdzie przepisy dostępu do broni są bardziej liberalne.

Załączniki:

Więcej na
ten temat

 
Analiza Wyników

Liczba głosujących:
17

Propozycje do wyboru:

Jestem absolutnym przeciwnikiem posiadania broni palnej przez obywateli. W polskich warunkach oznaczałoby to codzienne strzelaniny na ulicach.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Możliwość otrzymania pozwolenia na broń powinna być wydawana w szczególnych, umotywowanych przypadkach.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Możliwość otrzymania pozwolenia na broń powinno być wydawane każdemu z wyjątkiem osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Powinno się wymagać jedynie rejestracji broni, na przykład w oparciu o funkcjonującą już "Europejską Kartę Broni".
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Jestem zwolennikiem swobodnego dostępu obywateli do prani palnej, bez konieczności posiadania zezwolenia na broń czy jej rejestrowania. Ten model funkcjonuje (choć nie jest zalegalizowany) na przykład na Krecie (a więc w Grecji, która jest częścią UE), gdzie praktycznie wszyscy posiadają broń palną, włącznie z jej długimi i automatycznymi wersjami..
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl


Zaloguj się aby oddać głos