Pytanie - treść ankiety:

Pomoc dla kredytobiorców "frankowych" ?


Czy i w jaki sposób pomagać ludziom, którzy ugrzęzli w kredytach frankowych ? Czy banki powinny wziąć na siebie cześć odpowiedzialności za zaistniałą sytuację ?


Załączniki:
Gazeta.pl - Węgry po przewalutowaniu kredytów
Gazeta.pl - projekt ustawy frankowej

Więcej na
ten temat

 
Analiza Wyników

Liczba głosujących:
13

Propozycje do wyboru:

Banki powinny zrezygnować z zysków realizowanych na kredytach frankowych, aby zmniejszyć obciążenia kredytobiorców. Problem powinien być rozwiązany ustawowo, podobnie jak miało to miejsce na Węgrzech pod koniec 2014 roku.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Odpowiedzialność za kredyty frankowe powinni ponosić wyłącznie kredytobiorcy, którzy świadomie podpisali umowy, początkowo korzystali na niskim kursie franka, ale podjęli też ryzyko, że może on wzrosnąć, co niestety się stało. Chcącemu nie dzieje się krzywda ...
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Banki powinny być karane za umieszczanie w umowach klauzuli abuzywnych w umowach kredytowych.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl


Zaloguj się aby oddać głos