Pytanie - treść ankiety:

Czy powinniśmy wprowadzić małżeństwa jednopłciowe?


Związki jednopłciowe są obecnie zalegalizowane w ponad 20 krajach na całym świecie. W Polsce są one obecnie zakazane, a sama konstytucja reguluje tę sprawę w artykule 18, który brzmi: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Temat ten jest jednak cały czas obecny w debacie publicznej. Środowiska LGBT zarzucają Polsce ksenofobię i zacofanie, a zwolennicy tradycyjnego modelu rodziny są raczej niechętni zmianom na tej płaszczyźnie.

Załączniki:

Więcej na
ten temat

 
Analiza Wyników

Liczba głosujących:
13

Propozycje do wyboru:

tak

Według osób homoseksualnych jak i ich zwolenników, każdy człowiek ma prawo do miłości. Psychologowie twierdzą, że izolowanie ludzi od społeczeństwa (na przykład ze względu na orientację seksualną) może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie psychiczne i społeczne tych osób. Badania dowodzą również, że nie ma różnic pomiędzy jakością związków tworzonych przez osoby homoseksualne i heteroseksualne. Sąd Najwyższy USA podkreśla, że w związku małżeńskim istotnym czynnikiem jest możliwość wyrażania ekspresji oraz duchowości. Sąd ten zauważa również, że instytucja małżeńska przechodzi ciągłą metamorfozę. W przeszłości małżeństwa zawierane były ze względów politycznych lub ekonomicznych, obecnie opierane są o wolną wolę obu partnerów. Dane statystyczne ukazują, że w krajach demokratycznych poparcie dla małżeństw homoseksualnych stale rośnie. Według badań CBOS, w 2001 r. za coś normalnego uznawało homoseksualizm 5% ankietowanych, a w 2013 r. liczba ta wynosiła już 12 % osób. Jeśli ta tendencja nadal będzie się utrzymywać, to prędzej czy później i tak dojdzie do legalizacji małżeństw jednopłciowych w naszym kraju.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

nie

Według obrońców tradycyjnego modelu rodziny, związki małżeńskie zawierane przez osoby tej samej płci nie spełniają podstawowych założeń tej instytucji. Małżeństwo jest chronione prawem głównie dzięki korzyściom dla państwa w postaci dzieci. Konstytucja RP chroni prawnie takie wartości jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo. Wszystkie te elementy mają na celu stymulować prokreację Polaków i dbać o przyrost naturalny. Jest to swego rodzaju umowa pomiędzy obywatelami a państwem, której z założenia nie mogą spełnić pary homoseksualne. Argument o dyskryminacji i nierównym traktowaniu ze względu na upodobanie seksualne często odpierany jest kontrargumentem, że przecież nikt nie może zawrzeć związku małżeńskiego z osobą tej samej płci, więc wszyscy są w tej kwestii równi wobec prawa. Po uzyskaniu prawa do małżeństwa, osoby homoseksualne mogą zapragnąć adoptować i wychowywać dzieci, inne grupy mogą chcieć legalizacji związków poligamicznych lub nawet związków ludzi ze zwierzętami, choć obecnie wydaje nam się to mało prawdopodobne. Doprowadzi to do rozpadu dotychczasowego modelu społeczeństwa i głębokich przemian, a ich skutków nie potrafimy obecnie przewidzieć.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl


Zaloguj się aby oddać głos