Pytanie - treść ankiety:

Czy Polska powinna przywrócić karę śmierci?


    Kara śmierci istniała przez prawie cały okres istnienia państwa polskiego. Karano na przykład ludzi działających na niekorzyść Polskiej racji stanu, ludzi o odmiennym wyznaniu oraz urzędników działających na niekorzyść obywateli. Prawo było surowe, jednak pozwalało ograniczyć samowolę ludzi działających przeciwko obywatelom.


    Jednak decyzja o zniesieniu najwyższego wymiaru kary nie pojawiła się w Polsce nagle i znikąd. Jest ona efektem długoletnich doświadczeń związanych z ewolucją prawodawstwa oraz więziennictwa. Z powodu braku więzień, w przeszłości ludzie byli skazywani na karę śmierci nawet za niewielkie przewinienia. Wraz z wynalezieniem więziennictwa, kara ta przestała być jedyną możliwą formą zabezpieczenia społeczeństwa przed przestępcami. Wydarzenie to rozpoczęło proces liberalizacji kar orzekanych przez sądy.


    Kara śmierci występowała w Polsce od początków istnienia naszej państwowości, poprzez czasy zaborów, aż do 1998 roku. W 2013 r. zniesiono ją we wszystkich okolicznościach, łącznie ze stanem wojny. Obecnie stosowana jest przez państwa niedemokratyczne, oraz niektóre z państw uznawanych powszechnie za demokratyczne, takich jak USA, Japonię, Indie czy Koreę Południową.

Załączniki:

Więcej na
ten temat

 
Analiza Wyników

Liczba głosujących:
9

Propozycje do wyboru:

Powinniśmy pozostać przy zakazie kary śmierci

Obecnie odebranie przestępcy życia może być zastąpione innymi karami, takimi jak dożywotnie pozbawienie wolności. Według badań wizja śmierci jest dla przestępców tak samo odstraszająca, jak kara dożywocia. Poza tym ludzie działający niezgodnie z prawem uważają zazwyczaj, że unikną schwytania. Organizacje broniące praw człowieka podkreślają, że skazując mordercę na karę śmierci, sami stajemy się mordercami. Ponadto prokuratorzy, sędziowie i kaci muszą wziąć na swoje sumienie decyzję o śmierci skazanego oraz jej wykonanie. W skrajnych przypadkach kara ostateczna może być wykorzystywana do zwalczania niepożądanych polityków. Istnieje również ryzyko wykorzystywania jej do zabójstw poprzez wprowadzanie w błąd wymiaru sprawiedliwości przez powołanych świadków. Kolejnym problemem w kwestii kary śmieci jest jej nieodwracalność. Jeśli sąd skaże niewinną osobę na karę dożywotniego pozbawienia wolności, to ma szansę naprawić swój błąd. W przypadku kary śmierci nie ma możliwości anulowania wyroku, pomimo wyjścia na jaw ewidentnych dowodów niewinności skazanego. Jednym z podstawowych założeń kary śmierci jest możliwość poprawy skazanego. W przypadku dokonania wyroku śmierci, możliwość resocjalizacji jest nie do spełnienia. Dożywotnie pozbawienie wolności wystarcza, aby skutecznie odizolować sprawcę od społeczeństwa.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Powinniśmy przywrócić karę śmierci.

Przywrócenie kary śmierci wcale nie musi świadczyć o zejściu Polski ze ścieżki demokracji. Wręcz przeciwnie – demokracja to rządy ludu, a według statystyk większość społeczeństwa pragnie przywrócenia tej kary. Ponadto niektóre z wysoko rozwiniętych demokracji również stosują karę śmierci. Według zwolenników wprowadzenie kary śmierci, sama wizja utraty życia działa odstraszająco na potencjalnych morderców. W krajach bogatej północy standardy życia w więzieniach są na tyle wysokie, że przestępcy nie czują respektu wobec kary pozbawienia wolności. Jeśli otrzymają najwyższy wymiar kary, to spędzą resztę życia we własnym pokoju, z dostępem do komputera, internetu, gier, biblioteki i sal sportowych. Wszystko to za pieniądze podatników, czyli również rodzin ofiar zamordowanych przez więźnia. Według prawa karnego, karą za najcięższe przewinienia nie jest próba resocjalizacji winnego, lecz potrzeba odizolowania go od społeczeństwa. Skazanie winnego na śmierć uniemożliwia popełnienie przez niego dalszych zbrodni w więzieniu. Irracjonalny jest zapis Unii Europejskiej, według którego kara śmierci jest zabroniona nawet podczas wojny. Wynika z tego, że w przypadku agresji zbrojnej obcego państwa nie możemy walczyć w obronie własnej ojczyzny, bo złamalibyśmy prawo.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl


Zaloguj się aby oddać głos