Pytanie - treść ankiety:

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?


Nie da się jednoznacznie określić skutków przystąpienia Polski do strefy euro, a eksperci jak i naród są w tej sprawie podzieleni. Jedno jest pewne – decyzja o przyjęciu tej waluty lub pozostaniu przy walucie rodzimej ma wpływ na rozwój ekonomiczny Polski oraz naszą sytuację polityczną na arenie międzynarodowej. Przyjmując nową walutę tracimy część suwerenności na rzecz większej stabilności kraju. Stając się częścią unii walutowej, uzyskujemy nowe możliwości i prawa, jednak musimy też być przygotowani na obecne jak i potencjalne problemy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć jako członkom strefy euro.
    Przystępując do Unii Europejskiej zgodziliśmy się odejść od naszej rodzimej złotówki i przyjąć walutę wspólnotową, którą jest euro. W 2003 r. za pomocą referendum naród pośrednio zaakceptował tę decyzję. Aby przystąpić do strefy euro, trzeba wypełnić 4 kryteria określone przez Unię Europejską. Są to:

1. Kryterium stabilności cen
2. Kryterium stóp procentowych
3. Kryterium fiskalne
4. Kryterium kursu walutowego

Na tę chwilę Polska spełnia kryteria 1, 2 i 3. Spełnienie ostatniego punktu może być dokonane dopiero wtedy, gdy Polska stanie się członkiem systemu EMR II. Do wypełnienia tego kryterium potrzeba jednak decyzji politycznej o przystąpieniu do EMR II.

Załączniki:

Więcej na
ten temat

 
Analiza Wyników

Liczba głosujących:
10

Propozycje do wyboru:

Jak najszybciej

Według tej koncepcji powinniśmy przystąpić do strefy euro, gdy tylko uda nam się spełnić wszystkie warunki stawiane nam przez Unię Europejską. Euro jest stabilniejsze od złotego, mniej podatne na spekulacje. W przypadku problemów Polskiej gospodarki, inne kraje będą zobowiązane do udzielenia nam pomocy finansowej. Zwiększy się również nasze bezpieczeństwo militarne. Obywatele również odczują przyjęcie nowej waluty. Nie będzie już konieczności wymiany obu walut, które wiążą się ze stratami poniesionymi na rzecz pośredników takich jak kantory. Według prognoz dojdzie też do szybszego wzrostu płac Polaków. Odnotujemy intensyfikację wymiany międzynarodowej oraz wzrost inwestycji zagranicznego kapitałów w naszym kraju. Wszystkie te argumenty sprawiają, że powinniśmy dążyć do jak najszybszej zmiany waluty.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Polska powinna wejść do strefy euro, gdy będzie to dla nas najbardziej opłacalne.

Opisując tę koncepcję w jednym zdaniu, można użyć słów: „Tak dla Polski w strefie Euro – ale jeszcze nie teraz.” Głównym czynnikiem kierującym nas ku zmianie waluty nie powinny być kryteria konwergencji, czyli formalne wymogi stawiane krajom przed wejściem do strefy euro. Powinniśmy raczej skupić się na kondycji własnej gospodarki i doprowadzić do reform, które wzmocnią ją na arenie międzynarodowej. Aby to uczynić, powinniśmy wprowadzać gospodarkę innowacyjności oraz zwiększyć konkurencyjność eksportu. Obecnie nasz eksport polega na wysyłaniu za granicę nisko przetworzonych produktów. Możemy konkurować z zagranicznymi firmami dobrą jakością produktów i niską ceną, jednak nie dorobiliśmy się zbyt wielu silnych i uznanych w innych krajach marek, które cieszyłyby się większą rozpoznawalnością. Ponadto wejście do strefy euro prawdopodobnie spowoduje wzrost płac oraz – co za tym idzie – wzrost cen produktów, a to niekorzystnie odbije się na naszej konkurencyjności. Powinniśmy więc poszukać innych dróg rozwoju konkurencyjności, aby móc skutecznie rywalizować z obcymi przedsiębiorstwami. Obecna sytuacja w samej strefie euro również nie napawa optymizmem. Czas pokaże, czy strefa euro potrafi poradzić sobie z kryzysem.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl

Nie. Powinniśmy zachować własną walutę i niezależność narodowego banku.

Polska zadeklarowała chęć przyjęcia waluty euro wraz z podpisaniem traktatu ateńskiego, będącego podstawą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nikt jednak nie określił konkretnej daty, do której mielibyśmy odejść od naszej rodzimej waluty. Można zatem wywnioskować, że to my sami ustalamy sobie dogodny termin przystąpienia do unii walutowej, musimy tylko spełnić odpowiednie warunki, tak zwane kryteria konwergencji. Teoretycznie możemy przyjąć tę walutę nawet za 100 lat, nie łamiąc żadnego z punktów traktatu akcesyjnego. Według badań wprowadzenie waluty euro w krajach zawsze wiąże się ze wzrostem cen artykułów. Firmy wykorzystując zamieszanie spowodowane zmianą kursów walut podwyższają ceny własnych produktów. Ponadto, dzięki własnej walucie możemy elastycznej radzić sobie z coraz większym długiem publicznym. Na kurs waluty euro nie będziemy mieć praktycznie żadnego wpływu, co powodować będzie dalsze zadłużanie się kraju. Wiele osób zauważa, że strefa euro jest w zbyt dużym stopniu zdominowana przez politykę, przez co ekonomiczne przesłanki są spychane na drugi plan. Wejście do strefy euro spowoduje zahamowanie wzrostu PKB, tak jak ma to miejsce w całym Eurolandzie. Chcąc dogonić w rozwoju Europę Zachodnią musimy postawić na szybki wzrost gospodarczy, czego nie zapewni nam członkostwo w strefie euro.
Odpowiedź zaproponowana przez:
Redakcja DEMOK.pl


Zaloguj się aby oddać głos